Nông thôn mới Chiềng Châu: Hết cảnh đường sình lầy, tư thương ép giá

Đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, xã Chiềng Châu (huyện Mai Châu, Hòa Bình) là một trong những xã điểm của tỉnh Hòa Bình. Thời gian qua, với nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ và phát huy những thành tựu đã đạt được, xã đã góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tuyên truyền NTM dưới nhiều hình thức

Để gìn giữ những thành quả đã đạt được, xã Chiềng Châu đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức như qua các phương tiện thông tin đại chúng, các panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, lồng ghép tại các hội nghị.

Trong những năm qua, UBND xã Chiềng Châu đã tập trung lãnh đạo các xóm, hợp tác xã, động viên bà con nhân dân khắc phục khó khăn để gieo trồng cây lương thực và hoa màu.

Đặc biệt, UBND xã quan tâm đến tăng năng suất nhằm tạo ra nhiều sản phẩm trên cùng diện tích canh tác; chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, trang trại nhỏ trong các hộ gia đình có chiều hướng gia tăng cao, so với thời điểm trước chưa đạt chuẩn NTM.

Từ khi xây dựng NTM, đời sống kinh tế của người dân được nâng cao rõ rệt. ảnh: Hà Hoàng
Từ khi xây dựng NTM, đời sống kinh tế của người dân được nâng cao rõ rệt. ảnh: Hà Hoàng

Về lâm nghiệp, xã đã tổ chức kiểm tra thực địa; rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; kiểm tra rà soát thông tin của các cơ sở sản xuất, chế biến, sửa chữa, làm đồ gỗ, mộc.

Ông Ngần Văn Phúc (bản Nà Só, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, Hòa Bình) cho biết: “Nhờ chương trình xây dựng NTM mà người dân chúng tôi có đường sá đi lại thuận tiện, trời mưa không còn lo lắng sình lầy như trước nữa. Từ khi đường nông thôn được mở rộng và bê tông hóa, các thương lái vào tận bản thu mua nông sản của người dân. Nhờ vậy, chúng tôi bán được giá cao hơn, không còn chịu cảnh bị ép giá”.

Xác định tổng thể và toàn diện

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Khá Minh Tuấn – Chủ tịch xã Chiềng Châu cho biết, năm 2009, xã đã quyết định thành lập Hợp tác xã (HTX) dệt thổ cẩm và dịch vụ du lịch xã Chiềng Châu. Mô hình HTX thổ cẩm này đã giúp khuyến khích các hộ nhân dân trong xã và đặc biệt là hộ dệt thổ cẩm tại Bản Lác khôi phục và giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại địa phương, góp phần vào phát triển du lịch cộng đồng gắn với chương trình phát triển xây dựng NTM hiện nay.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được xã quan tâm duy trì và phát triển. “Xã huy động các nguồn

Chúng tôi xác định chương trình xây dựng NTM là chương trình lớn, tổng thể, toàn diện nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cư dân nông thông”.

Ông Khá Minh Tuấn -Chủ tịch UBND xãChiềng Châu

lực trong cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp có tiềm lực và tâm huyết với nông thôn, khai thác các nguồn thu tại địa phương, “Lấy sức dân để lo cho dân” tạo nguồn vốn đầu tư, tu sửa kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng…

Đồng thời, xã luôn phát huy tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh, uốn nắn những lệch lạc tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân, bảo vệ và gìn giữ các các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM, gắn với phát triển kinh tế – xã hội” – ông Khá Minh Tuấn thông tin.