Ông Bùi Văn Thành bị xóa tư cách Phó tổng cục trưởng

Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Bộ Công an hôm nay có thông tin về xử lý kỷ luật đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành.

Trước đó, ngày 31/7, Bộ Chính trị ban hành Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương  nhiệm kỳ 2011 2016 đối với Thượng tướng Trần Việt Tân; Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng (ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an) đối với Trung tướng Bùi Văn Thành.

Ngày 8/8, Thủ tướng ban hành Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011 2016 đối với ông Trần Việt Tân; Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành.

Cùng ngày, căn cứ Tờ trình của Thủ tướng, Chủ tịch nước ban hành Quyết định giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng đối với ông Trần Việt Tân, giáng cấp bậc hàm từ Trung tướng xuống Đại tá đối với ông Bùi Văn Thành. 

Ngày 14/8, Bộ trưởng Công an ban hành Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an đối với Đại tá Bùi Văn Thành.

Các quyết định đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Đức Bảo