Ông Trần Quốc Vượng: Ngăn chặn 'tay không bắt giặc' trong BOT

Thành viên thường trực Ban bí thư cho rằng, chủ trương BOT là đúng nhưng phải ngăn chặn lợi dụng để làm sai.

Trong phiên làm việc ở tổ của Quốc hội về kinh tế – xã hội và ngân sách sáng 24/10, ông Trần Quốc Vượng – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, thành viên thường trực Ban bí thư, cho rằng để thực hiện các mục tiêu phát triển của năm 2018, một trong những vấn đề quan trọng là phải có cơ chế đột phá để huy động các nguồn vốn.

“Nguồn vốn trong dân hiện lớn lắm, vàng, ngoại tệ, tiền đồng…, làm sao ta huy động được cái này”, ông nói.

Ông Trần Quốc Vượng nói BOT là chủ trương đúng, nhưng cần ngăn chặn mặt trái. Ảnh: CTV
Ông Trần Quốc Vượng nói BOT là chủ trương đúng, nhưng cần ngăn chặn mặt trái. Ảnh: CTV

Đề cập đến kênh huy động vốn qua việc thực hiện hình thức BOT, ông Vương cho rằng đây là chủ trương đúng và đề nghị truyền thông cần “nói mặt tích cực chứ không chỉ tiêu cực của BOT”. Theo ông, BOT chính là huy động nguồn lực của xã hội để xây dựng cơ sở hạ tầng, các nước cũng tiến hành theo cách này.

“Điều quan trọng là ngăn chặn tình trạng lợi dụng cái này để làm không đúng, mà lâu nay chúng ta vẫn gọi là tay không bắt giặc. Anh phải làm BOT thực sự bằng nguồn vốn của anh”, ông Vượng nhấn mạnh và cho rằng tới đây phải phát triển mạnh hình thức đầu tư BOT để xây dựng cơ sở hạ tầng.