Phát triển nông nghiệp, nông thôn: Nông dân làm nòng cốt

Tại Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023, bên cạnh việc biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào nông dân trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cũng đã có những chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị Hội ND tỉnh Sơn La trong nhiệm kỳ mới, tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh; cần chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các hội viên. Hội phát triển hội viên theo hướng mở rộng đến tri thức, các nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp hoặc đối tượng có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Đặc biệt, Hội cần nâng cao công tác quản lý đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên về kỹ năng trong sản xuất, tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên nông dân, từng bước xây dựng được hình mẫu người nông dân Việt Nam trong thời kỳ cách mạng “nông nghiệp 4.0”.

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn phát biểu tại đại hội. Ảnh: Q.Đ
Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn phát biểu tại đại hội. Ảnh: Q.Đ

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, tuy còn khó khăn, nhưng Sơn La cơ bản có những vùng đất màu mỡ, nhất là 2 cao nguyên Mộc Châu và cao nguyên Nà Sản, tài nguyên rừng phong phú và Nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á… Điều kiện đất đai thuận lợi để Sơn La phát triển các loại cây trồng, vật nuôi đặc trưng như chè, cây ăn quả, chăn nuôi bò sữa… Đó là tiềm năng và lợi thế để phát triển nguồn nguyên liệu với quy mô lớn gắn với phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch…