Phó GĐ Sở Nội vụ Cà Mau được bổ nhiệm khi chưa có đủ bằng cấp

 Một Phó GĐ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau được bổ nhiệm khi chưa có bằng cao cấp lý luận chính trị. 

Chiều nay, tại cuộc họp giao ban báo chí, ông Lê Minh Ý Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin một Phó Giám đốc của Sở này được bổ nhiệm khi chưa có bằng cao cấp lý luận chính trị là chính xác.

Cụ thể, ông Nguyễn Phương Bắc giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội tỉnh Cà Mau khi chưa có bằng cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Minh Ý Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông tin về vụ việc
Ông Lê Minh Ý Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông tin về vụ việc

Người đứng đầu Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này quy định khi bổ nhiệm từ cấp Phó Giám đốc có nhiều tiêu chuẩn, trong đó phải có bằng cao cấp lý luận chính trị.

Giải thích về bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, do thời điểm bổ nhiệm (ngày 11/1/2018) ông Bắc đã học xong toàn bộ chương trình, chờ bảo vệ đề án tốt nghiệp.

Ngoài ra, do nhu cầu bức xúc về cán bộ của đơn vị tại thời điểm đó. Cụ thể, từ tháng 3 – 5/2017, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau có hai Phó Giám đốc bị bệnh mất, còn 1 Phó Giám đốc phụ trách mảng đào tạo, bồi dưỡng viên chức, công chức sẽ nghỉ hưu năm 2020, mảng tổ chức thì trắng không có cấp phó phụ trách.

Trong khi đó, đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài cần có một cán bộ quan hệ với đối tác, trong đó cần người làm việc trực tiếp bằng tiếng Anh.

Cũng theo ông Ý, Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, cụ thể là Nghị quyết số 18 và 19 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế cũng cần phải có cán bộ tham mưu, đề xuất xây dựng đề án mang tính chất chiến lược.

Trước nhu cầu bức xúc như vậy, khi trình nhân sự này, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Cà Mau cũng nói rõ ông Bắc đang học cao cấp lý luận chính trị và cũng nói rõ bức xúc nhu cầu cán bộ tại Sở Nội vụ. Ban thường vụ Tỉnh ủy sau khi cân nhắc đã đồng ý cho bổ nhiệm.

Thiện Chí