Quảng Nam: Chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao

“UBND tỉnh đang chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế đặc biệt, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách để triển khai quy hoạch các khu, vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao 500ha trên các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản…”- ông Đinh Văn Thu (ảnh) – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ với NTNN nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018.

Qúa trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã giúp cho bộ mặt của tỉnh Quảng Nam có những đổi thay đáng kể. Theo ông, hình ảnh nông thôn Quảng Nam hiện tại có đặc điểm gì nổi bật?

– Có thể nói, quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Quảng Nam thời gian qua đã đạt được thành tựu khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội cơ bản bảo đảm, tạo sự thuận lợi trong giao lưu buôn bán và phát triển sản xuất; kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề. Đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả gắn với xây dựng NTM, giúp nâng cao thu nhập và đời sống vật chất tinh thần cho người dân như: Mô hình nuôi bò thâm canh, nuôi cá lồng bè, nuôi tôm theo VietGAP, chăn nuôi gà thả vườn, nuôi lợn theo hướng an toàn dịch bệnh…

Sản phẩm rau sạch của nông dân Quảng Nam được sản xuất theo hướng công nghệ cao. Ảnh: Hồng Phong
Sản phẩm rau sạch của nông dân Quảng Nam được sản xuất theo hướng công nghệ cao. Ảnh: Hồng Phong

Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 27,6 triệu đồng/người/năm (tăng gần 3,6 triệu đồng so với năm 2016), tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 9,45%, giảm 1,68% so với năm 2016; vị thế của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao.

Năm 2017, có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 72 xã, chiếm tỷ lệ 35,29%; có 11 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đặc biệt, đã ban hành tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 – 2020, nhờ đó đã khuyến khích được các tổ chức, cá nhân chung tay xây dựng NTM.

Theo khảo sát, hiện tiêu chí 20 (Khu dân cư NTM kiểu mẫu) rất khó triển khai, bởi nguồn vốn cấp về cho các xã rất thấp, đa số các xã tự chủ nguồn lực, nguồn vốn để triển khai. Vậy theo ông, tỉnh có chính sách hay kiến nghị, đề xuất gì về cơ chế, chính sách cho tiêu chí số 20?

– Qua tổng kết 6 năm thực hiện Chương trình NTM, tỉnh Quảng Nam đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi vẫn chưa thật sự “mới”, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ở một số vùng, nhất là miền núi còn gặp nhiều khó khăn; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM chưa được phát huy đầy đủ, từng hộ gia đình nông dân chưa mới, chưa thật sự là một miền quê đáng sống… Để giải quyết những tồn tại, hạn chế này và hướng đến xây dựng NTM bền vững, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2663 ban hành Bộ tiêu chí

“Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020.

Sản phẩm sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam là sản phẩm cây dược liệu quý của quốc gia. Ảnh: Hồng Phong
Sản phẩm sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam là sản phẩm cây dược liệu quý của quốc gia. Ảnh: Hồng Phong

Để thực hiện tiêu chí 20 này, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện; cơ chế hỗ trợ thực hiện, theo đó giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo triển khai đạt chuẩn ít nhất là 133 thôn đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, với mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh là 500 triệu đồng/khu, tối đa 1 khu/xã; khuyến khích các địa phương vận động cộng đồng dân cư, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn để thực hiện “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND cấp huyện cân đối ngân sách của địa phương, để hỗ trợ thêm và nhân rộng mô hình “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” ngoài định mức, chỉ tiêu nêu trên.

Nhờ đó, bước đầu triển khai tiêu chí 20 có nhiều khả quan, đến nay đã có 135 thôn đăng ký xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, trong đó có 128 thôn đã xây dựng phương án “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” (tỷ lệ 94,8%) và 115 thôn có phương án được UBND cấp huyện phê duyệt (tỷ lệ 85,2%). Tổng kinh phí huy động thực hiện tính đến nay là 258.827 triệu đồng Việc xây dựng, thực hiện tiêu chí 20 của tỉnh sẽ góp phần cho vùng quê xứ Quảng trở thành những miền quê đáng sống.

Bước sang năm mới Mậu Tuất, ông kỳ vọng gì trong việc phát triển lĩnh vực “tam nông” của tỉnh, nhất là nông nghiệp chất lượng cao?

– Sang năm Mậu Tuất 2018, UBND tỉnh xác định mục tiêu xây dựng nông nghiệp, nông thôn phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với thực hiện Chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng lợi thế của kinh tế rừng, phát triển cây dược liệu, gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững; đẩy mạnh việc thực hiện các quy hoạch của ngành nông nghiệp, chuyển giao khoa học công nghệ đối với sản xuất.

Về nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), tỉnh đang xúc tiến quy hoạch, phấn đấu trước quý II.2018 phê duyệt quy hoạch NNCNC trên địa bàn để làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngoài ra, UBND tỉnh đã có chủ trương xây dựng dự án cấp nước ổn định vụ đông để phục vụ sản xuất dự án.

Trên cơ sở đó, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách để triển khai quy hoạch các khu, vùng ứng dụng NNCNC khoảng 500ha trên các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. NNCNC yêu cầu đầu tư vốn lớn, riêng xây dựng nhà kính, nhà lưới và các trang thiết bị đã lên đến 10-20 tỷ đồng/ha… Việc xúc tiến, kêu gọi các doanh ngiệp đầu tư vào lĩnh vực NNCNC để tạo đột phá trong sản xuất và tạo chuỗi giá trị sản phẩm là hết sức cần thiết và hiện đã có một số doanh nghiệp làm thủ tục đầu tư như: Công ty cổ phần HAPRAS Việt Nam, Công ty cổ phần Kraig Laboratories Inc, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T…

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ có giải pháp để thúc đẩy tích tụ đất đai, tạo quỹ đất cho doanh nghiệp đầu tư NNCNC. Một khi sản phẩm NNCNC mở rộng dần thị phần, khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các HTX, nông hộ để đầu tư và bao tiêu sản phẩm. Phấn đấu đạt giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2018 đạt trên 13.500 tỷ đồng, tăng 4,1% so năm 2017, đảm bảo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm (2016 – 2020) là trên 4%, có trên 43% số xã đạt chuẩn NTM, 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM…

Trân trọng cảm ơn ông!