Quảng Ninh: Thị xã số 1 về nông thôn mới sẽ có tân Chủ tịch tuổi 40

Ngày 26.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh ông Phạm Văn Thành được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy và giới thiệu để HĐND thị xã Đông Triều bầu giữ chức Chủ tịch UBND TX.Đông Triều.

Điều động, chỉ định ông Phạm Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Đông Triều khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, và giới thiệu để HĐND TX.Đông Triều bầu chức vụ Chủ tịch UBND TX.Đông Triều, nhiệm kỳ 2016-2021.tại TX.Đông Triều.

Quyết định cũng phân công, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Hải Dương, Chủ tịch UBND TX.Đông Triều, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ông Phạm Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Đông Triều khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, và giới thiệu để HĐND TX.Đông Triều bầu chức vụ Chủ tịch UBND TX.Đông Triều, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Phạm Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Đông Triều khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, và giới thiệu để HĐND TX.Đông Triều bầu chức vụ Chủ tịch UBND TX.Đông Triều, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Văn Thành, sinh năm 1978, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Thạc sỹ Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ông Phạm Văn Thành đã từng đảm nhận công tác tại một số đơn vị như: Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm; Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; Văn phòng Tỉnh ủy. Ông Thanh được Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá là cán bộ trẻ, năng động có nhiều sáng tạo trong công việc khiđảm nhiệm các chức vụ.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Quảng Ninh cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang tiến hành rà soát lại liên quan đến các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV. Theo đó, rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác cán bộ.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, trong đó có nội dung phân công nhiệm vụ đối với cán bộ chủ chốt đứng đầu địa phương không phải là người địa phương. Tỉnh triển khai thực hiện ở cấp huyện, thị xã trước và thực hiện đồng bộ ở cấp tỉnh vào năm 2020.

“Việc điều động cán bộ dựa trên quá trình đánh giá năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác rất kỹ lưỡng. Đồng thời, tỉnh cũng đang rà soát, sắp xếp các chức danh cấp phó các sở, ngành, đảm bảo theo đúng yêu cầu của Trung ương”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định.

Thị xã Đông Triều là địa phương đầu tiên của Quảng Ninh sau 6 năm thực hiện đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và hiện đang triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu (tiêu chí số 20). Với cách làm sáng tạo, đồng sức đồng lòng giữa chính quyền với nhân dân đã tạo nên bức tranh về NTM toàn tỉnh đổi thay từng ngày.