Sao nữ giàu có chuyên đi vay tiền, chỉ cho chồng 850 ngàn tiêu vặt

(Dân Việt) – Sao nữ này mới đây than thở việc “ai chơi thân đều chuyển sang chế độ mang ít tiền” vì sợ bị mượn.