Sao Việt khóc nghẹn khi Thanh Bạch đọc điếu văn ở lễ động quan cố NS Anh Vũ

Các NS Hồng Vân, Minh Nhí không kiềm được nước mắt trong giờ phút MC Thanh Bạch đọc điếu văn tiễn đưa linh cữu cố NS Anh Vũ.