Sẽ sắp xếp lại cán bộ khi Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ giải thể

Hôm nay, tại TP Cần Thơ, BCĐ Tây Nam Bộ tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và 15 năm hoạt động của Ban chỉ đạo từ năm 2003 tới nay.

Tham dự hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND của 13 tỉnh, thành phố trong vùng Tây Nam Bộ và một số lãnh đạo BCĐ  Tây Nam Bộ qua các thời kỳ.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá qua 15 năm hoạt động, BCĐ Tây Nam Bộ đã góp phần cùng các địa phương trong vùng ĐBSCL bảo đảm an ninh, quốc phòng, ổn định chính trị và đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của toàn vùng.

Phó Thủ tướng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, BCĐ Tây Nam Bộ cũng như BCĐ Tây Bắc và Tây Nguyên sẽ kết thúc nhiệm vụ trong đầu năm 2018.

“BCĐ kết thúc nhiệm vụ nhưng những chức năng, nhiệm vụ của BCĐ Tây Nam Bộ sẽ không chấm dứt mà các bộ, địa phương phải tiếp tục thực hiện và thực hiện tốt hơn nữa”, ông nhấn mạnh.

“Hiện Ban Tổ chức Trung ương đang phối hợp với Bộ Nội vụ làm việc với các bộ, ngành, các địa phương ở ĐBSCL có định hướng sắp xếp lại cán bộ của BCĐ Tây Nam Bộ. Đây là đội ngũ đã được đào tạo và trưởng thành rất đáng quý”, Phó Thủ tướng nói. 

Ông cho biết thêm: “Người nào có mong muốn nghỉ sớm và muốn được chuyển công tác ở vị trí nào đó sẽ được xem xét, còn cán bộ nào thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư sắp xếp thì Ban Bí thư sẽ chịu trách nhiệm; cán bộ thuộc diện được Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ sắp xếp thì 2 cơ quan này chịu trách nhiệm”.

Hoài Thanh