Sơn La: Cắm 1.093 mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt

Trên địa bàn tỉnh Sơn La có 3 nhà máy cấp nước sinh hoạt có quy mô lớn. Nhà máy cấp nước số 1 thành phố khai thác, sử dụng nguồn nước từ hang Thẳm Tát Tòng có công suất 12.000m3/ngày đêm, phục vụ hơn 12.000 hộ dân. Nhà máy cấp nước số 2 khai thác, sử dụng nguồn nước suối Nậm La, công suất 2.500m3/ngày đêm, cung cấp nước cho 1.000 hộ dân. Nhà máy cấp nước Mai Sơn khai thác, sử dụng nguồn nước suối Nậm Pàn với công suất 4.800m3/ngày đêm, cấp nước cho 2.900 hộ dân.

Trong những năm gần đây, ô nhiễm nguồn nước cấp sinh hoạt tại nhà máy cấp nước số 1, 2 do hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đầu nguồn nước diễn biến ngày càng phức tạp. Riêng nhà máy nước số 1, năm 2017 đã ngừng sản xuất 17 lần, trong đó, 1 lần nghiêm trọng nhất kéo dài 10 ngày liên tiếp, gây bức xúc trong nhân dân.

Những năm qua, hoạt động sơ chế, chế biến cà phê tại khu vực đầu nguồn nước cấp cho TP.Sơn La đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: N.N
Những năm qua, hoạt động sơ chế, chế biến cà phê tại khu vực đầu nguồn nước cấp cho TP.Sơn La đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: N.N

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt chủ trương cho phép lập dự án lập phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt với Nhà máy cấp nước số 1, 2 TP.Sơn La và Nhà máy cấp nước Mai Sơn, nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Theo đó, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt có tổng chiều dài đường biên (trùng với đường biên vùng ô nhiễm nặng và vùng ô nhiễm) là 217,6km. Tổng số mốc cần cắm là 1.093 mốc.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở TNMT bàn giao các sản phẩm của dự án cho TP.Sơn La, huyện Mai Sơn, Thuận Châu trước ngày 20.8. Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt với Nhà máy cấp nước số 1, 2 TP.Sơn La và Nhà máy cấp nước Mai Sơn. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thanh – kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn theo quy định.