Sự thật trần trụi đằng sau thước phim kỳ diệu trong các bom tấn

Cùng vén bức màn “thực tế ảo” của những bộ phim đang hot hiện thời, xem nhà làm phim đã thổi phép màu gì vào thước phim của họ.

Hollywood đang đưa con người bước vào một kỷ nguyên mà trí tưởng tượng của chúng ta cũng trở thành hữu hạn so với những gì xảy ra trên màn ảnh rộng. Khán giả đến với rạp chiếu phim không chỉ để thưởng thức một câu chuyện lôi cuốn, mà còn để trải nghiệm và kinh ngạc trước những hình ảnh, âm thanh sống động như thậthoặc những hình ảnh, âm thanh mà họ hiếm khi chứng kiến ngoài đời.

Cùng vén bức màn “thực tế ảo” của những bộ phim đang hot hiện thời, xem những nhà làm phim đã thổi phép màu gì vào những thước phim của họ.

treaming1.danviet.vn/upload/1-2018/images/2018-03-06/Hollywood—Su-that-dang-sau-nhung-thuoc-phim-ky-dieu-1-1–1520325626-width500height364.png” />

treaming1.danviet.vn/upload/1-2018/images/2018-03-06/Hollywood—Su-that-dang-sau-nhung-thuoc-phim-ky-dieu-3-1520326012-width500height337.png” />

treaming1.danviet.vn/upload/1-2018/images/2018-03-06/Hollywood—Su-that-dang-sau-nhung-thuoc-phim-ky-dieu-5-1520326109-width500height375.jpg” />

treaming1.danviet.vn/upload/1-2018/images/2018-03-06/Hollywood—Su-that-dang-sau-nhung-thuoc-phim-ky-dieu-7-1520326496-width500height295.png” />

treaming1.danviet.vn/upload/1-2018/images/2018-03-06/Hollywood—Su-that-dang-sau-nhung-thuoc-phim-ky-dieu-9-1520326553-width500height329.png” />

treaming1.danviet.vn/upload/1-2018/images/2018-03-06/Hollywood—Su-that-dang-sau-nhung-thuoc-phim-ky-dieu-11-1520326601-width500height348.png” />

treaming1.danviet.vn/upload/1-2018/images/2018-03-06/Hollywood—Su-that-dang-sau-nhung-thuoc-phim-ky-dieu-13-1520326638-width500height351.png” />

treaming1.danviet.vn/upload/1-2018/images/2018-03-06/Hollywood—Su-that-dang-sau-nhung-thuoc-phim-ky-dieu-15-1520326683-width500height375.png” />