Tập trung nguồn lực hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất, làm giàu

Đó là gợi ý và cũng là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện Đề án 61 tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo T.Ư về thực hiện Đề án 61 vào chiều ngày 10.8, tại Hà Nội.

Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN và đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành T.Ư.

Nhiều hoạt động nổi bật

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 61/2009 (KL 61) của Ban Bí thư về Đề án: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018, Phó Chủ tịch Hội NDVN Phạm Tiến Nam khẳng định, năm 2017, Ban Chỉ đạo Đề án 61 T.Ư và Ban Chỉ đạo Đề án 61 các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc triển khai KL 61 và Quyết định số 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu tại buổi họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61. Ảnh: Thu Hà
Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu tại buổi họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61. Ảnh: Thu Hà
Tại hội nghị Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam đã thông báo Quyết định số 135 – QĐ/TW ngày 7.5.2018 của Ban Bí thư về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61; Quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61. Theo đó, đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Phó Trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo làm công tác Thường trực Ban Chỉ đạo.

Cụ thể, ở T.Ư đã tham mưu giúp Ban Bí thư kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 T.Ư: Đề nghị chỉ định đồng chí Thào Xuân Sùng làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thay đồng chí Lại Xuân Môn. Ban chỉ đạo Đề án 61 T.Ư xây dựng kế hoạch và tổ chức 8 đoàn kiểm tra việc thực hiện KL 61 và QĐ 673 ở 14 tỉnh, thành. Đến nay có 46 tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hện Đề án 61.

Về tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp từ năm 2017 đã phát triển tăng được 576,675 tỷ đồng, trong đó Quỹ HTND T.Ư được ngân sách cấp bổ sung 50 tỷ đồng, Quỹ HTND địa phương tăng hơn 526 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 2.909,807 tỷ đồng.

Về thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây mới các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, năm 2017 Chính phủ tiếp tục cấp 117, 67 tỷ đồng, bố trí cho 29 dự án đã và đang thực hiện; có 20/35 dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hoàn thành và đưa vào sử dụng bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 T.Ư tập trung thực 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Hội ND các cấp tiếp tục chủ động xây dựng các chương trình, dự án thực hiện các nội dung theo KL 61 của Ban Bí thư và QĐ 673 của Thủ tướng Chính phủ…

Trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện Đề án 61 năm 2018, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng biết, năm 2018 sẽ tiếp tục tập trung xây dựng dự thảo đề cương Đề án “Xây dựng người nông dân mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập”; tổ chức 11 đoàn kiểm tra việc thực hiện KL 61 và QĐ 673 ở 9 tỉnh, thành còn lại.

Hỗ trợ mạnh các mô hình kinh tế tập thể

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo Đề án 61 T.Ư đều nhất trí cao với những 7 nhiệm vụ trọng tâm của ban trong năm 2018.

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng khẳng định, cùng với công tác dạy nghề, các trung tâm còn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, chuyển giao công nghệ; hướng dẫn, hỗ trợ ND xây dựng cá mô hình kinh tập thể, nhất là hỗ trợ thành lập các HTX kiểu mới…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong thực hiện KL 61, QĐ 673 năm 2017 đến nay. “Quỹ HTND đã được xây dựng, tăng trưởng ấn tượng đạt gần 3.000 tỷ đồng và sử dụng có hiệu quả, trọng điểm là đã góp phần xây dựng nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh mà trong đó hội viên, nông dân tham gia với tinh thần phấn khởi, hào hứng”- bà Mai nói.

Bà Mai đề nghị: Từ nay đến cuối năm 2018, Hội NDVN cần thể hiện rõ vai trò đại diện. Hội cần tập trung nguồn lực, trong đó sử dụng hiệu quả vốn vay Quỹ HTND để hướng dẫn, hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu từ nay đến năm 2020 xây dựng được 15.000 HTX kiểu mới mà Chính phủ đã đề ra…