Tây Ninh: Nông nghiệp đứng "đội sổ" trong cơ cấu kinh tế của tỉnh

6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tăng trưởng khá. Tuy nhiên đóng góp đáng kể lại thuộc về công nghiệp và dịch vụ, còn nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 9, ngày 12.7, ông Trần Văn Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết GRDP thực hiện 23.350 tỷ đồng; tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, đóng góp của ngành công nghiệp đạt 5,2 %,dịch vụ 2,2 %, còn ngành nông nghiệp chỉ đạt 0,1 %. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản thực hiện 11.083 tỷ đồng, mới đạt 41,4% so kế hoạch.

Tỷ trọng 3 ngành trong GRDP theo giá hiện hành: ngành nông lâm thủy sản chiếm 22,1%; ngành công nghiệp xây dựng đạt 40,3% và và dịch vụ đạt 33,8%. Theo kế hoạch năm 2018, tỷ trọng lần lượt của 3 ngành này là: 26 – 27%; 40 – 41% và 30- 31%.

Theo UBND, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chậm do các chương trình của ngành mới triển khai nên kết quả chưa thể hiện rõ, chưa đem lại giá trị sản xuất. Ảnh: Nguyên Vỹ.
Theo UBND, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chậm do các chương trình của ngành mới triển khai nên kết quả chưa thể hiện rõ, chưa đem lại giá trị sản xuất. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Để hoàn thành kế hoạch đến 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực còn hạn chế và tăng trưởng chậm.

Tập trung các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tiếp tục hỗ trợ kêu gọi, liên kết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về thông tin các chính sách đầu tư, tiêu thụ nông sản; xây dựng thành lập các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ rau, cây ăn quả và các cây trồng khác.

“Trong đó, Tây Ninh tập trung hoàn thành Đề án chuỗi giá trị nông nghiệp tỉnh và thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án về chăn nuôi theo đúng kế hoạch”, ông Chiến cho biết.