Thật như đùa ở miền Tây: Chó biết lạy, xin tiền và làm toán!

Chó biết lạy, xin tiền và làm toán: Chuyện tưởng như đùa nhưng lại có thật ở miền Tây!

Clip:Chó biết lạy, xin tiền và làm toán!