Thái Lan bắn đại bác đưa tiễn linh cữu quốc vương

Linh cữu cố vương Bhumibol Adulyadej được đặt trên Linh xa Đại thắng, diễu hành qua cung điện tới đài hóa thân trước sự chứng kiến của 250.000 thần dân.