Thị xã Sơn Tây đã có 5/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Mới đây, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020”.

Mới đây, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020”.

Theo báo cáo của UBND thị xã Sơn Tây, từ năm 2016 đến nay, thị xã luôn đề cao, chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Theo đó, địa phương đã tiếp nhận và tổ chức xét duyệt cho 56 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong đó địa phương đã phê duyệt 13 dự án, đồng ý chủ trương 36 dự án và 7 dự án chưa được phê duyệt do chưa hoàn thiện hồ sơ đất đai.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: I.T
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: I.T

Tuy nhiên, việc chuyển đổi các mô hình sản xuất sau công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn 6 xã xây dựng NTM hiện còn khá hạn chế. Đến nay mới chuyển đổi được 82,4ha, trong đó diện tích chuyển đổi sang trồng rau an toàn là 11,21ha; chuyển đổi sang trồng cây ăn quả là 4,5ha; chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi xa khu dân cư là 1,5ha; chuyển đổi sang trồng hoa, cây cảnh là 1 5,5ha…

Về mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, trên địa bàn thị xã, hiện nay, mới chỉ có mô hình nông nghiệp công nghệ cao của Công ty cổ phần PanFarm. Đây là mô hình trồng rau công nghệ cao, áp dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp từ Nhật Bản, trồng và phát triển các loại rau, dưa, cải ngọt, cải bẹ xanh lá mỡ… Hiện nay, Công ty đang trồng dưa lưới, mỗi năm thu hoạch 3 vụ, mỗi vụ cho thu hoạch khoảng 10.000 quả, lợi nhuận hàng năm ước đạt 600 triệu đồng.

Thị xã đang từng bước xây dựng, phát triển thương hiệu gà mía Sơn Tây và mô hình liên kết trong chăn nuôi, tiêu thụ gà mía của Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà mía Sơn Tây. Mô hình thực hiện các hoạt động sản xuất con giống, chăn nuôi gà thương phẩm, gà thịt sơ chế bao gói cấp đông đưa ra thị trường với sản lượng khoảng 90.000 con/năm, gà bố mẹ khoảng: 65.000 con/năm, gà thương phẩm khoảng: 25.000 con/năm.

Về xây dựng NTM, tính đến hết năm 2017, toàn thị xã có 5/6 xã (chiếm 83,33%) đạt chuẩn NTM (gồm các xã Cổ Đông, Sơn Đông, Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn), xã Kim Sơn đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 đạt và cơ bản đạt 15/19 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đặc biệt, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97% và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 82,7%…