Thủ tướng đối thoại với nông dân: Hành động để tăng thu nhập của ND

“Chỉ riêng trong năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự 17 hội nghị, diễn đàn về các vấn đề liên quan đến ngành nông nghiệp”.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã cho biết như trên khi nhận xét về ý nghĩa của hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân sẽ diễn ra ngày mai 9.4 tại tỉnh Hải Dương.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết:

Chỉ riêng trong năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự 17 hội nghị, diễn đàn về các vấn đề liên quan đến ngành nông nghiệp. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thủ tướng đối với nông nghiệp, nông thôn và vị thế của người nông dân nước ta.

Do đó, hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần này sẽ là dịp để Thủ tướng trực tiếp ghi nhận, lắng nghe những ý kiến của nông dân về các vấn đề còn tồn tại, cũng như những kiến nghị cần giải quyết trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: I.T
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: I.T

Ngành NNPTNT trong 5 năm tới đặt ra mục tiêu phải thúc đẩy chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, đời sống nông dân phải được cải thiện hơn. 5 năm tới chúng tôi phấn đấu ít nhất là thu nhập của bà con nông dân phải tăng gấp 2 lần so với hiện nay, đây là mục tiêu không chỉ đáp ứng yêu cầu về đời sống của nhân dân theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, mà đây thật sự là tiềm năng, lợi thế phải tập trung khai thác.

Thực tế, trong 30 năm đổi mới vừa qua, chúng ta đã thành công trong giai đoạn đầu rất quan trọng, đã xây dựng được kinh tế theo chiều hướng tiến bộ, trong cơ cấu kinh tế đó, nông nghiệp chỉ còn chiếm 16% trong GDP. Còn lại công nghiệp, xây dựng và khối dịch vụ du lịch đang tăng tỷ lệ để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi của một nền kinh tế theo xu hướng tiến bộ, phù hợp với định hướng phát triển chung của bất cứ nền kinh tế nào.

Tuy nhiên, một trong những mâu thuẫn hiện nay là khu vực nông nghiệp chỉ chiếm 16% GDP nhưng lao động nông nghiệp còn chiếm 43%, đây là một nghịch lý mà thời gian tới phải tập trung tháo gỡ.

Đô thị hiện nay chiếm trên 30%, dịch vụ công nghiệp ngày càng phát triển mà khu vực nông nghiệp vẫn còn tới 43% lao động. Để giảm bớt lao động ở khu vực nông thôn, chúng tôi cũng kiến nghị: Một mặt tái cơ cấu nông nghiệp theo chiều hướng tập trung nông nghiệp công nghệ cao, mặt khác cũng phải kiến nghị có chính sách chung, thu hút lao động từ khu vực nông nghiệp vào các khu vực khác, thu hút lao động nông nghiệp vào chính khu vực đô thị.