Thủ tướng quyết định chủng loại, giá mua xe cho đại tướng

Sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là đại tướng được sử dụng thường xuyên một ôtô trong thời gian công tác.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô tại các đơn vị vũ trang nhân dân. Sĩ quan cấp bậc quân hàm cao nhất là đại tướng được sử dụng thường xuyên một ôtô trong thời gian công tác. Căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm trang bị xe, Thủ tướng quyết định chủng loại, giá mua xe theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an.

Sĩ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là thượng tướng, Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên một ôtô trong thời gian công tác với giá mua tối đa là 1,1 tỷ đồng/xe. Sĩ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên một ôtô trong thời gian công tác với giá mua tối đa là 920 triệu đồng/xe.

Ảnh: VGP
Ảnh: VGP

Sĩ quan có cấp bậc quân hàm là thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân được sử dụng ôtô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, đi công tác với giá mua tối đa là 820 triệu đồng/xe.

Trường hợp một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng ôtô hoặc vừa có tiêu chuẩn sử dụng ôtô theo chức danh lãnh đạo vừa có tiêu chuẩn sử dụng ôtô theo cấp bậc quân hàm thì được áp dụng tiêu chuẩn cao nhất.

Nghị định cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô phục vụ công tác chung. Theo đó, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên hoặc cán bộ có hệ số lương từ 7,3 trở lên tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân mà không thuộc đối tượng sử dụng ôtô theo chức danh thì được sử dụng ôtô phục vụ công tác chung khi đi công tác.

Số lượng ôtô trang bị cho từng cơ quan, đơn vị do Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an quyết định cho phù hợp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.