Tổng công ty Cảng hàng không có Tổng giám đốc mới

Chiều nay, Tổng công ty Cảng hàng không VN CTCP (ACV) công bố quyết định bổ nhiệm ông Vũ Thế Phiệt, Ủy viên HĐQT giữ chức Tổng giám đốc ACV.

Ông Phiệt được bổ nhiệm thay thế ông Lê Mạnh Hùng đã về hưu từ giữa tháng 7 vừa qua.

Trước khi được bầu giữ chức Tổng giám đốc, ông Phiệt là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc ACV và là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT.

Ông Lại Xuân thanh (bên phải)Chủ tịch ACV trao quyết định giữ chức Tổng giám đốc ACV cho ông Vũ Thế Phiệt.
Ông Lại Xuân thanh (bên phải)Chủ tịch ACV trao quyết định giữ chức Tổng giám đốc ACV cho ông Vũ Thế Phiệt.

Ông Vũ Thế Phiệt sinh năm 1973, có trình độ học vấn thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị và bằng C tiếng Anh, là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc ACV.

Ông có 23 năm làm việc trong ngành Hàng không và giữ nhiều vị trí quan trọng tại ACV. Đặc biệt từ năm 2012-2017, ông Phiệt là người đứng đầu tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Vũ Điệp