Tổng Cục chính trị tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân là hoạt động thường niên của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Qua đó, động viên, khích lệ tuổi trẻ toàn quân phát huy thành tích, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giao lưu với 3 gương mặt trẻ tiêu biểu
Giao lưu với 3 gương mặt trẻ tiêu biểu

Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã bình chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và 12 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân. Đây đều là những điển hình nổi bật trên các lĩnh vực: huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khoa học kỹ thuật, học tập, thể thao, y dược, lao động sản xuất.

Trong số các cá nhân xuất sắc được vinh danh lần này, người trẻ nhất 20 tuổi và lớn tuổi nhất là 34 tuổi. Đặc biệt, trong 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, có 2 người là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.

Thượng sĩ Hà Thị Thu Trang, 23 tuổi, học viên Học viện Kỹ thuật quân sự, trẻ tuổi nhất trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017
Thượng sĩ Hà Thị Thu Trang, 23 tuổi, học viên Học viện Kỹ thuật quân sự, trẻ tuổi nhất trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị QĐND Việt Nam Chủ tịch hội đồng bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của các gương mặt thanh niên toàn quân. Nhiều tấm gương tiêu biểu của thanh niên Quân đội đã không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ nhân dân, phòng chống thiên tai, bão lũ, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giúp dân xóa đói, giảm nghèo.

 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017
 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Thanh niên Quân đội có vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ trong toàn quân. Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên quân đội đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc.

Trung tướng Lê Hiền Vân đề nghị các cá nhân được tuyên dương cần phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có khả năng tự lực, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống văn hóa, trung thực, lành mạnh, đoàn kết; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, góp phần thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam.

12 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017
12 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017

Trần Thường