TP.HCM sẽ chi hơn 2.340 tỷ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức

Sở Tài chính TP.HCM vừa trình UBND TP đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.

Theo tính toán của sở này, kinh phí để thực hiện tăng thu nhập cho cán bộ, công chức trong năm 2018 là hơn 2.340 tỷ đồng.

Đây là 1 trong 21 đề án mà TP.HCM triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP.

Kinh phí để thực hiện tăng thu nhập cho cán bộ, công chức trong năm 2018 là hơn 2.340 tỷ đồng
Kinh phí để thực hiện tăng thu nhập cho cán bộ, công chức trong năm 2018 là hơn 2.340 tỷ đồng

Cụ thể, đối tượng được hưởng tăng thu nhập là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn được cơ quan có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 1/4/2018 đến ngày 31/12/2020.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách TP năm 2018 TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, dân số một quận của TP.HCM bằng cả một tỉnh, hệ thống quản lý quá lớn. Thậm chí, phường cũng bằng một quận của TP khác.

Từ đó, ông Nhân đề nghị, khi triển khai cơ chế đặc thù cần xem xét, để tăng lương, tăng thu nhập cho Chủ tịch quận.

Văn Bình