Trồng lan trên vỏ dừa bỏ đi theo cách của người Thái Lan

Chủ vườn ươm chồi lan trong chai thủy tinh, đến khi bộ rễ chắc khỏe sẽ đem trồng trên vỏ dừa khô mà không cần dùng đến đất.