Trung ương thảo luận tại tổ về xây dựng cán bộ cấp chiến lược

 Trong ngày làm việc đầu tiên, TƯ làm việc tại tổ, thảo luận về đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng TƯ Đảng, trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: VGP
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: VGP

Trong buổi sáng, ông Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ báo cáo xin ý kiến Ban chấp hành TƯ về chương trình hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Bộ Chính trị về đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đọc tờ trình của Bộ Chính trị về đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đọc tờ trình của Bộ Chính trị về đề án Cải cách chính sách BHXH.

Sau đó, Trung ương về tổ nghiên cứu tài liệu.

Buổi chiều, TƯ làm việc tại tổ, thảo luận về đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hội nghị sẽ bàn luận, cho ý kiến 7 nội dung quan trọng, trong đó có 3 đề án liên quan đến đội ngũ cán bộ, công viên chức.

Đó là: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN; Đề án Cải cách chính sách BHXH.

TƯ sẽ nghe và cho ý kiến về 3 báo cáo: Báo cáo về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị TƯ 6 đến hội nghị TƯ 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của UB Kiểm tra TƯ và UB Kiểm tra các cấp năm 2017.

Một nội dung quan trọng khác được TƯ thảo luận và cho ý kiến là về công tác cán bộ.

Hội nghị diễn ra đến ngày 12/5. 

Thu Hằng