Vũ ‘nhôm’ kêu oan trong phiên tòa ngân hàng Đông Á

Trần Phương Bình giúp Vũ ‘nhôm’ moi tiền của NH Đông Á như thế nào?

Trần Phương Bình bắt tay Vũ ‘nhôm’ khiến ngân hàng Đông Á thiệt hàng trăm tỉ