Xem lính Mỹ tiêu hủy đạn thừa

Trong trường hợp lính Mỹ thấy đạn không thể sử dụng được nữa do hỏng hoặc rỉ sét, họ sẽ tiến hành tiêu hủy chúng trong môi trường có kiểm soát.

Những người lính Thủy quân lục chiến Mỹ được đào tạo về việc này và họ thường vận dụng hiệu quả khi tiêu hủy vũ khí thừa.

Đầu tiên, họ phải nộp đơn xin tiêu hủy đạn. Nếu đơn bị từ chối, số đạn đó sẽ được đưa đi thử nghiệm và kiểm tra. Nếu không, họ phải chuyển vũ khí đến một nơi thích hợp với sự giúp đỡ của các kỹ thuật viên Xứ lý Đạn Nổ  (EOD).

Ngay khi các kỹ thuật viên EOD tới nơi tiêu hủy, đạn sẽ được đặt cẩn thận theo các nhóm để đảm bảo chỉ cần thực hiện một vụ nổ đơn lẻ có kiểm soát là xong việc.

Và sau khi đạn được xếp vào vị trí, một lượng thuốc nổ dẻo vừa vặn được đặt vào trong, được xâu lại bằng dây nổ. Tiếp đó, thành viên EOD di chuyển ra một khoảng cách an toàn rồi kích nổ.

Mục đích chính của hành động này là để đảm bảo đạn dược nguy hiểm không rơi vào tay kẻ thù.

Thanh Hảo