Xuân Bắc cát-xê 8 tỷ vẫn phải "nể nang" Tự Long với nhà sang xe xịn

(Dân Việt) – Là bạn thân nhưng cách tiêu tiền của Xuân Bắc và Tự Long rất khác nhau.